Ο Θησαυρός

Το σεντούκι του θησαυρού αναφέρεται στη βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τις λέξεις που θα επιλεγούν για να εξυπηρετήσουν τους στόχους του έργου (project). Η βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει λέξεις που χρησιμοποιούνται ευρέως, ενώ όλες τους θα είναι μέρος της Ινδοευρωπαϊκής προγονικής γλώσσας και σχετικές με την κοινή μας Ευρωπαϊκή πορεία. Αυτές οι λέξεις που μοιράζονται κοινές ρίζες και σημασίες σε τέσσερις (ή περισσότερες) γλώσσες θα συνδεθούν και θα εξηγηθούν μέσα στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο και να ανοίξει μία συζήτηση για θέματα Ε.Ε..

Αυτός είναι ο πυρήνας του Project: η ανάπτυξη του μαθησιακού εργαλείου "IDEA"—Μαθαίνοντας παίζοντας ως παιδαγωγική προσέγγιση. 

Ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή θα δοθεί σε συλλογή λέξεων σχετικών με τον Πολιτισμό, την Κοινωνία και την Οικονομία και σε εκείνες που δίνουν έναυσμα για κατανόηση των οφελών της Ε.Ε.﮲ για παράδειγμα τηλέφωνο και σύνδεση με πολιτική της Ε.Ε. που καταργεί τα τέλη περιαγωγής, μουσική, σύμβολο, δημοκρατία κ.λπ.. Η Επιστημονική Επιτροπή ειδικών θα συνεισφέρει για αυτό το σκοπό και θα βοηθήσει επίσης στην προώθηση του IDEA. Θα περιλαμβάνει εκπροσώπους διαφορετικών διεπιστημονικών πεδίων,  συγκριτική γλωσσολογία, φιλοσοφία, εκπαιδευτικοί, Ελληνικές σπουδές, Ευρωπαϊκές σπουδές, επιστήμες κ.λπ.. Προσκλήσεις για συμμετοχή θα απευθυνθούν και σε άλλες ομάδες στόχους, ενδεικτικά σε διευθυντές Ινστιτούτων χωρών της Ε.Ε. που έχουν έδρα την Αθήνα και στους διευθυντές των Αρχαιολογικών Σχολών που λειτουργούν στην Ελλάδα.  

Επιπροσθέτως, Τμήματα Γλωσσολογίας των 28 κρατών μελών της Ε.Ε. θα ενημερωθούν και θα τους ζητηθεί να προσφέρουν λέξεις, ή σχετικό υλικό για την ιστοσελίδα του Έργου. Στον κάθε συμμετέχοντα θα ζητηθεί να καταθέσει σχετικές λέξεις μαζί με αιτιολόγηση Για κάθε μια θα υπάρχει μια ιστορία που θα αναφέρει την προέλευσή της, πώς εξελίχθηκε σε διαφορετικές γλώσσες και τη σύνδεση της με το πλαίσιο των πολιτικών της Ε.Ε. δίνοντας χώρο για περαιτέρω συζήτηση.  Οι επιλεχθείσες λέξεις θα είναι κατάλληλες για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και νέους ενήλικες.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Facebook Twitter
Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress